Bibelen Det Norsk Bibelselskap 1930

Salmenes 61

1Til sangmesteren, på strengelek; av David.

2Hør, Gud, mitt klagerop, merk på min bønn!

3Fra jordens ende roper jeg til dig, mens mitt hjerte vansmekter; før mig på en klippe, som ellers blir mig for høi!

4For du har vært min tilflukt, et sterkt tårn imot fienden.

5La mig bo i ditt telt i all evighet, la mig finne ly i dine vingers skjul! Sela.

6For du, Gud, har hørt på mine løfter, du har gitt mig arv med dem som frykter ditt navn.

7Du vil legge dager til kongens dager, hans år skal være som slekt efter slekt,

8han skal trone evindelig for Guds åsyn; sett miskunnhet og trofasthet til å bevare ham!

9Så vil jeg lovsynge ditt navn til evig tid, forat jeg kan innfri mine løfter dag efter dag.


Skriv inn din kommentar
Kommentarer