Bibelen Det Norsk Bibelselskap 1930

Salmenes 58

1Til sangmesteren; "Forderv ikke"[a]; av David; en gyllen sang.

2Mon I virkelig ved å tie taler hvad rettferdig er, dømmer hvad rett er, I menneskebarn?

3I hjertet arbeider I jo på misgjerninger, i landet veier I ut eders henders vold.

4De ugudelige er avveket fra mors fang av; de som taler løgn, farer vill fra mors liv.

5Gift har de lik ormegift; de er som en døv slange, som stopper sitt øre til,

6så den ikke hører på slangetemmernes røst, på ham som er kyndig i å besverge.

7Gud, slå deres tenner inn i deres munn, knus de unge løvers kinntenner, Herre!

8La dem forgå som vann som rinner bort! Legger nogen sine piler i buen, da la dem bli som uten odd!

9La dem være som en snegl, som opløses mens den går, som en kvinnes ufullbårne foster, som ikke har sett solen!

10Før eders gryter kjenner tornekvistene, skal han blåse dem bort[b] enten de er friske eller i brand.

11Den rettferdige skal glede sig, fordi han ser hevn; han skal tvette sine føtter i den ugudeliges blod.

12Og menneskene skal si: Der er dog frukt for den rettferdige, det er dog en Gud som dømmer på jorden.
  1. Salmenes 58:1 SLM 57, 1.
  2. Salmenes 58:10 førenn de ugudeliges onde råd settes i verk, gjør Gud dem til intet.

Skriv inn din kommentar
Kommentarer