Bibelen Det Norsk Bibelselskap 1930

Salmenes 53

1Til sangmesteren; efter Mahalat[a]; en læresalme av David.

2Dåren sier i sitt hjerte: Det er ikke nogen Gud. Onde og vederstyggelige er deres misgjerninger; det er ikke nogen som gjør godt.

3Gud skuer ned fra himmelen på menneskenes barn for å se om der er nogen forstandig, nogen som søker Gud.

4De er alle avveket, alle tilsammen fordervet; det er ikke nogen som gjør godt, enn ikke én.

5Sanser de da ikke, de som gjør urett? De eter mitt folk likesom de eter brød; på Gud kaller de ikke.

6Da blev de grepet av stor frykt, de som ikke kjente frykt; for Gud spreder deres ben som leirer sig imot dig; du gjør dem til skamme, for Gud har forkastet dem.

7Å, at det fra Sion må komme frelse for Israel! Når Gud gjør ende på sitt folks fangenskap, da skal Jakob fryde sig, Israel glede sig.
  1. Salmenes 53:1 betydningen uviss.

Skriv inn din kommentar
Kommentarer