Bibelen Det Norsk Bibelselskap 1930

Salmenes 51

1Til sangmesteren; en salme av David,

2da profeten Natan var kommet til ham, efterat han var gått inn til Batseba.

3Vær mig nådig, Gud, efter din miskunnhet, utslett mine overtredelser efter din store barmhjertighet!

4Tvett mig vel, så jeg blir fri for misgjerning, og rens mig fra min synd!

5For mine overtredelser kjenner jeg, og min synd er alltid for mig.

6Mot dig alene har jeg syndet, og hvad ondt er i dine øine, har jeg gjort, forat du skal være rettferdig når du taler, være ren når du dømmer[a].

7Se, jeg er født i misgjerning, og min mor har undfanget mig i synd.

8Se, du har lyst til sannhet i hjertets innerste; så lær mig da visdom i hjertets dyp!

9Rens mig fra synd med isop så jeg blir ren, tvett mig så jeg blir hvitere enn sne!

10La mig høre fryd og glede, la de ben fryde sig som du har sønderknust!

11Skjul ditt åsyn for mine synder, og utslett alle mine misgjerninger!

12Gud, skap i mig et rent hjerte, og forny en stadig ånd inneni mig!

13Kast mig ikke bort fra ditt åsyn, og ta ikke din Hellige Ånd fra mig!

14Gi mig igjen din frelses fryd, og ophold mig med en villig ånd!

15Så vil jeg lære overtredere dine veier, og syndere skal omvende sig til dig.

16Fri mig fra blodskyld, Gud, min frelses Gud! Så skal min tunge juble over din rettferdighet.

17Herre, oplat mine leber! Så skal min munn kunngjøre din pris.

18For du har ikke lyst til slaktoffer, ellers vilde jeg gi dig det; i brennoffer har du ikke behag.

19Offere for Gud er en sønderbrutt ånd, et sønderbrutt og sønderknust hjerte vil du, Gud, ikke forakte.

20Gjør vel imot Sion efter din nåde, bygg Jerusalems murer!

21Da skal du ha behag i rettferdighets offere, i brennoffer og heloffer; da skal de ofre okser på ditt alter.
  1. Salmenes 51:6 d.e. kjennes å være rettferdig i dine straffedommer.

Skriv inn din kommentar
Kommentarer