Bibelen Det Norsk Bibelselskap 1930

Salmenes 49

1Til sangmesteren; av Korahs barn; en salme.

2Hør dette, alle folk, vend øret til, alle I som bor i verden,

3både lave og høie, rike og fattige, alle tilsammen!

4Min munn skal tale visdom, og mitt hjertes tanke er forstand.

5Jeg vil bøie mitt øre til tankesprog, jeg vil fremføre min gåtefulle tale til citaren.

6Hvorfor skal jeg frykte i de onde dager, når mine forfølgeres ondskap omgir mig,

7de som setter sin lit til sitt gods og roser sig av sin store rikdom?

8En mann kan ikke utløse en bror, han kan ikke gi Gud løsepenger for ham

9- for deres livs utløsning er for dyr, og han må avstå derfra til evig tid -

10så han skulde bli ved å leve evindelig og ikke se graven.

11Nei, han vil få se den. De vise dør, dåren og den uforstandige omkommer tilsammen og overlater sitt gods til andre.

12Deres hjertes eneste tanke er at deres hus skal stå til evig tid, deres boliger fra slekt til slekt; de kaller sine jorder op efter sine navn.

13Og dog blir et menneske i herlighet ikke stående; han er lik dyrene, som går til grunne.

14Således går det dem som er fulle av selvtillit, og dem som følger dem efter og har behag i deres tale. Sela.

15Som en fårehjord føres de ned i dødsriket, døden vokter dem, og de opriktige hersker over dem, når morgenen bryter frem, og deres skikkelse blir ødelagt av dødsriket, så de ikke har nogen bolig mere.

16Men Gud skal forløse min sjel av dødsrikets vold, for han skal ta mig til sig. Sela.

17Frykt ikke når en mann blir rik, når hans huses herlighet blir stor!

18For han skal intet ta med sig når han dør; hans herlighet skal ikke fare ned efter ham.

19Om han enn velsigner sin sjel i sitt liv, og de priser dig fordi du gjør dig til gode,

20så skal du dog komme til dine fedres slekt; de ser ikke lyset evindelig.

21Et menneske i herlighet, som ikke har forstand, er lik dyrene, som går til grunne.


Skriv inn din kommentar
Kommentarer