Bibelen Det Norsk Bibelselskap 1930

Salmenes 48

1En sang, en salme; av Korahs barn.

2Stor er Herren og høilovet i vår Guds stad, på hans hellige berg.

3Fagert hever det sig, en glede for all jorden er Sions berg, det ytterste Norden[a], den store konges stad.

4Gud er i dens borger, han er blitt kjent som et fast vern.

5For se, kongene samlet sig, de drog frem tilsammen.

6De så, da blev de forferdet; de blev slått med redsel, flyktet i hast.

7Beven grep dem der, angst som hos en fødende kvinne.

8Ved østenvind knuste du Tarsis-skib.

9Likesom vi hadde hørt, så har vi nu sett det i Herrens, hærskarenes Guds stad, i vår Guds stad; Gud gjør den fast til evig tid. Sela.

10Vi grunder, Gud, på din miskunnhet midt i ditt tempel.

11Som ditt navn, Gud, så er din pris inntil jordens ender; din høire hånd er full av rettferdighet.

12Sions berg gleder sig, Judas døtre fryder sig for dine dommers skyld.

13Gå omkring Sion og vandre rundt om det, tell dets tårn!

14Gi akt på dets voller, vandre gjennem dets borger, forat I kan fortelle derom til den kommende slekt.

15For denne Gud er vår Gud evindelig og alltid; han skal føre oss ut over døden.
  1. Salmenes 48:3 Sion er som Guds bolig i sannhet hvad hedningene falskelig tenkte sig om et fjell i det ytterste Norden, et hellig og meget høit fjell.

Skriv inn din kommentar
Kommentarer