Bibelen Det Norsk Bibelselskap 1930

Salmenes 47

1Til sangmesteren; av Korahs barn; en salme.

2Klapp i hender, alle folk, juble for Gud med fryderop.

3For Herren, den Høieste, er forferdelig, en stor konge over all jorden.

4Han legger folkeslag under oss og folkeferd under våre føtter.

5Han utvelger oss vår arvelodd, Jakobs, hans elskedes herlighet. Sela.

6Gud fór op under jubelrop, Herren under basuners lyd.

7Lovsyng Gud, lovsyng! Lovsyng vår konge, lovsyng!

8For Gud er all jordens konge; syng en sang som gjør vis!

9Gud er konge over folkene, Gud har satt sig på sin hellige trone.

10Folkenes fyrster samler sig med Abrahams Guds folk; for jordens skjold hører Gud til, han er såre ophøiet.


Skriv inn din kommentar
Kommentarer