Bibelen Det Norsk Bibelselskap 1930

Salmenes 45

1Til sangmesteren; efter "Liljer"[a]; av Korahs barn; en læresalme, en sang om kjærlighet.

2Mitt hjerte strømmer over med liflig tale; jeg sier: Min sang er om en konge; min tunge er en hurtigskrivers griffel.

3Du er den fagreste blandt menneskenes barn, livsalighet er utgytt på dine leber; derfor har Gud velsignet dig evindelig.

4Omgjord din lend med ditt sverd, du veldige, med din høihet og din herlighet!

5Og i din herlighet fare du seierrik frem for sannhets og rettferdig saktmodighets skyld! Og din høire hånd skal lære dig forferdelige storverk.

6Dine piler er hvesset - folkeferd faller under dig - de trenger inn i hjertet på kongens fiender.

7Din trone, Gud, står fast evindelig og alltid; rettvishets kongestav er ditt rikes kongestav.

8Du elsker rettferd og hater ugudelighet; derfor har Gud, din Gud, salvet dig med gledens olje fremfor dine medbrødre.

9Av myrra og aloë og kassia dufter alle dine klær; fra elfenbens-slott fryder dig strengelek.

10Kongedøtre er iblandt dine utvalgte; dronningen står ved din høire hånd i gull fra Ofir.

11Hør, datter, og gi akt og bøi ditt øre, og glem ditt folk og din fars hus,

12og la kongen ha sin lyst i din skjønnhet! For han er din herre, og du skal falle ned for ham.

13Og Tyrus' datter skal søke din yndest med gaver - de rike blandt folket.

14Såre herlig er kongedatteren der inne; hennes klædning er gjennemvirket med gull.

15I stukne klær ledes hun frem til kongen; jomfruer, hennes venninner, følger henne; de føres inn til dig.

16De ledes frem med fryd og jubel, de går inn i kongens slott.

17I dine fedres sted skal dine sønner trede; du skal sette dem til fyrster på den hele jord.

18Jeg vil prise ditt navn iblandt alle slekter; derfor skal folkene love dig evindelig og alltid.
  1. Salmenes 45:1 kanskje melodien.

Skriv inn din kommentar
Kommentarer