Bibelen Det Norsk Bibelselskap 1930

Salmenes 41

1Til sangmesteren; en salme av David.

2Salig er den som akter på den elendige; på den onde dag skal Herren frelse ham.

3Herren skal verge ham og holde ham i live; han skal bli lykksalig i landet, og du skal visselig ikke overgi ham til hans fienders mordlyst.

4Herren skal understøtte ham på sykesengen; hele hans leie forvandler du i hans sykdom.

5Jeg sier: Herre, vær mig nådig, helbred min sjel! for jeg har syndet imot dig.

6Mine fiender taler ondt om mig: Når skal han dø, og hans navn forgå?

7Og dersom en kommer for å se til mig, taler han falske ord; hans hjerte samler sig ondskap; han går ut og taler derom.

8Alle de som hater mig, hvisker sammen imot mig; de optenker imot mig det som er mig til skade:

9En ugjerning henger ved ham, og han som ligger der, skal ikke stå op mere.

10Også den mann som jeg hadde fred med, som jeg stolte på, som åt mitt brød, har løftet sin hæl imot mig.

11Men du, Herre, vær mig nådig og hjelp mig op! Så vil jeg gjengjelde dem.

12Derpå kjenner jeg at du har behag i mig, at min fiende ikke skal fryde sig over mig.

13Og mig holder du oppe i min uskyld og setter mig for ditt åsyn evindelig.

14Lovet være Herren, Israels Gud, fra evighet og til evighet! Amen, amen.


Skriv inn din kommentar
Kommentarer