Bibelen Det Norsk Bibelselskap 1930

Salmenes 38

1En salme av David; til ihukommelse.

2Herre, straff mig ikke i din vrede, og tukt mig ikke i din harme!

3For dine piler har rammet mig, og din hånd er falt tungt på mig.

4Det er intet friskt i mitt kjød for din vredes skyld, det er ingen fred i mine ben for min synds skyld.

5For mine misgjerninger går over mitt hode, som en tung byrde er de mig for tunge.

6Mine bylder lukter ille, de råtner for min dårskaps skyld.

7Jeg er kroket, aldeles nedbøiet; hele dagen går jeg i sørgeklær.

8For mine lender er fulle av brand, og det er intet friskt i mitt kjød.

9Jeg er kold og stiv og aldeles knust, jeg hyler for mitt hjertes stønnen.

10Herre, for ditt åsyn er all min lengsel, og mitt sukk er ikke skjult for dig.

11Mitt hjerte slår heftig, min kraft har sviktet mig, og mine øines lys, endog det er borte for mig.

12Mine venner og mine frender holder sig i avstand fra min plage, og mine nærmeste står langt borte.

13Og de som står mig efter livet, setter snarer, og de som søker min ulykke, taler om undergang, og på svik tenker de den hele dag.

14Og jeg er som en døv, jeg hører ikke, og som en stum, som ikke later op sin munn.

15Ja, jeg er som en mann som ikke hører, og som ikke har motsigelse i sin munn.

16For til dig, Herre, står mitt håp; du skal svare, Herre min Gud!

17For jeg sier: De vil ellers glede sig over mig; når min fot vakler, ophøier de sig over mig.

18For jeg er nær ved å falle, og min smerte er alltid for mig.

19For jeg bekjenner min misgjerning, jeg sørger over min synd.

20Og mine fiender lever, er mektige, og mange er de som hater mig uten årsak.

21Og de som gjengjelder godt med ondt, står mig imot, fordi jeg jager efter det gode.

22Forlat mig ikke, Herre! Min Gud, vær ikke langt borte fra mig!

23Skynd dig å hjelpe mig, Herre, min frelse!


Skriv inn din kommentar
Kommentarer