Bibelen Det Norsk Bibelselskap 1930

Salmenes 34

1Av David, da han tedde sig som vanvittig for Abimelek, og denne jog ham fra sig, og han gikk bort.

2Jeg vil love Herren til enhver tid, hans pris skal alltid være i min munn.

3Min sjel skal rose sig av Herren; de saktmodige skal høre det og glede sig.

4Pris Herrens storhet med mig, og la oss sammen ophøie hans navn!

5Jeg søkte Herren, og han svarte mig, og han fridde mig fra alt det som forferdet mig.

6De så op til ham og strålte av glede, og deres åsyn rødmet aldri av skam.

7Denne elendige ropte, og Herren hørte, og han frelste ham av alle hans trengsler.

8Herrens engel leirer sig rundt omkring dem som frykter ham, og han utfrir dem.

9Smak og se at Herren er god! Salig er den mann som tar sin tilflukt til ham.

10Frykt Herren, I hans hellige! For intet fattes dem som frykter ham.

11De unge løver lider nød og hungrer, men dem som søker Herren, fattes ikke noget godt.

12Kom, barn, hør mig! Jeg vil lære eder Herrens frykt.

13Hvem er den mann som har lyst til liv, som ønsker sig dager til å se lykke?

14Hold din tunge fra ondt og dine leber fra å tale svik!

15Vik fra ondt og gjør godt, søk fred og jag efter den!

16Herrens øine er vendt til de rettferdige, og hans ører til deres rop.

17Herrens åsyn er imot dem som gjør ondt, for å utrydde deres ihukommelse av jorden.

18Hine roper, og Herren hører, og av alle deres trengsler utfrir han dem.

19Herren er nær hos dem som har et sønderbrutt hjerte, og han frelser dem som har en sønderknust ånd.

20Mange er den rettferdiges ulykker, men Herren utfrir ham av dem alle.

21Han tar vare på alle hans ben, ikke ett av dem blir sønderbrutt.

22Ulykke dreper den ugudelige, og de som hater den rettferdige, dømmes skyldige.

23Herren forløser sine tjeneres sjel, og ingen av dem som tar sin tilflukt til ham, dømmes skyldig.


Skriv inn din kommentar
Kommentarer

2012-10-14 Den Er Den er fin