Bibelen Det Norsk Bibelselskap 1930

Salmenes 31

1Til sangmesteren; en salme av David.

2Til dig, Herre, tar jeg min tilflukt. La mig aldri i evighet bli til skamme, frels mig ved din rettferdighet!

3Bøi ditt øre til mig, skynd dig og redd mig, vær mig et klippevern, en borg til å frelse mig!

4For du er min klippe og min borg, og for ditt navns skyld vil du føre og lede mig.

5Du vil føre mig ut av garnet som de lønnlig har lagt for mig; for du er mitt vern.

6I din hånd overgir jeg min ånd; du forløser mig, Herre, du trofaste Gud.

7Jeg hater dem som akter på tomme avguder, men jeg, jeg setter min lit til Herren.

8Jeg vil fryde og glede mig over din miskunnhet, at du har sett min elendighet, aktet på min sjels trengsler;

9du har ikke overgitt mig i fiendehånd, du har satt mine føtter på et rummelig sted.

10Vær mig nådig, Herre! for jeg er i trengsel; borttæret av sorg er mitt øie, min sjel og mitt legeme.

11For mitt liv svinner bort med sorg, og mine år med sukk; min kraft er brutt for min misgjernings skyld, og mine ben er uttæret.

12For alle mine fienders skyld er jeg blitt til stor spott for mine naboer og til en skrekk for mine kjenninger; de som ser mig på gaten, flyr for mig.

13Jeg er glemt og ute av hjertet som en død, jeg er blitt som et ødelagt kar.

14For jeg hører baktalelse av mange, redsel fra alle kanter, idet de rådslår sammen imot mig; de lurer på å ta mitt liv.

15Men jeg, jeg setter min lit til dig, Herre! Jeg sier: Du er min Gud.

16I din hånd er mine tider[a]; redd mig av mine fienders hÃ¥nd og fra mine forfølgere!

17La ditt åsyn lyse over din tjener, frels mig ved din miskunnhet!

18Herre, la mig ikke bli til skamme! for jeg kaller på dig. La de ugudelige bli til skamme, bli tause i dødsriket!

19La løgnens leber bli målløse, som taler frekt imot den rettferdige med overmot og forakt!

20Hvor stor din godhet er, som du har gjemt for dem som frykter dig, som du har vist mot dem som tar sin tilflukt til dig, for menneskenes barns øine!

21Du skjuler dem i ditt åsyns skjul for menneskers sammensvergelser, du gjemmer dem i en hytte for tungers kiv.

22Lovet være Herren! for han har underlig vist sin miskunnhet imot mig i en fast by.

23Og jeg, jeg sa i min angst: Jeg er revet bort fra dine øine. Dog hørte du mine inderlige bønners røst, da jeg ropte til dig.

24Elsk Herren, alle I hans fromme! Herren vokter de trofaste og gjengjelder rikelig den som farer overmodig frem.

25Vær ved godt mot, og eders hjerte være sterkt, alle I som venter på Herren!
  1. Salmenes 31:16 1KR 29, 30. SLM 139, 16.

Skriv inn din kommentar
Kommentarer

2013-11-25 25.11.2013 Dette betyr mye for meg,og midt I blikken for meg.