Bibelen Det Norsk Bibelselskap 1930

Salmenes 30

1En salme, en sang ved husets innvielse, av David.

2Jeg vil ophøie dig, Herre, for du har dradd mig op og ikke latt mine fiender glede sig over mig.

3Herre min Gud! jeg ropte til dig, og du helbredet mig.

4Herre! du har ført min sjel op av dødsriket, du har kalt mig til live fra dem som farer ned i graven.

5Lovsyng Herren, I hans fromme, og pris hans hellige navn!

6For et øieblikk varer hans vrede, en levetid hans nåde; om aftenen kommer gråt som gjest, og om morgenen er det frydesang.

7Men jeg sa i min trygghet: Jeg skal ikke rokkes evindelig.

8Herre! ved din nåde hadde du grunnfestet mitt fjell; du skjulte ditt åsyn, da blev jeg forferdet.

9Til dig, Herre, ropte jeg, og til Herren bad jeg ydmykelig:

10Hvad vinning er der i mitt blod, i at jeg farer ned i graven? Mon støvet vil prise dig, vil det forkynne din trofasthet?

11Hør, Herre, og vær mig nådig! Herre, vær min hjelper!

12Du omskiftet min klage til dans for mig, du løste mine sørgeklær av mig og omgjordet mig med glede,

13forat min ære skal lovsynge dig og ikke tie. Herre min Gud! jeg vil prise dig evindelig.


Skriv inn din kommentar
Kommentarer