Bibelen Det Norsk Bibelselskap 1930

Salmenes 3

1En salme av David, da han flydde for Absalom, sin sønn.

2Herre, hvor mange mine fiender er! Mange reiser sig imot mig.

3Mange sier til min sjel: Det er ingen frelse for ham hos Gud. Sela[a].

4Men du, Herre, er et skjold omkring mig, min ære og den som opløfter mitt hode!

5Høit ropte jeg til Herren, og han svarte mig fra sitt hellige berg. Sela.

6Jeg la mig og sov inn, jeg våknet; for Herren støtter mig.

7Jeg frykter ikke for titusener av folk, som har lagt sig mot mig rundt omkring.

8Reis dig, Herre, frels mig, min Gud! For du har slått alle mine fiender på kinnbenet, du har sønderbrutt de ugudeliges tenner.

9Herren hører frelsen til; over ditt folk være din velsignelse! Sela.
  1. Salmenes 3:3 et musikalsk uttrykk.

Skriv inn din kommentar
Kommentarer