Bibelen Det Norsk Bibelselskap 1930

Salmenes 29

1En salme av David. Gi Herren, I Guds sønner, gi Herren ære og makt!

2Gi Herren hans navns ære, tilbed Herren i hellig prydelse!

3Herrens røst er over vannene, ærens Gud tordner, Herren over de store vann.

4Herrens røst lyder med kraft, Herrens røst med herlighet.

5Herrens røst bryter sedrer, Herren sønderbryter Libanons sedrer,

6og han får dem til å hoppe som en kalv, Libanon og Sirjon som en ung villokse.

7Herrens røst slynger ut kløvede ildsluer.

8Herrens røst får ørkenen til å beve, Herren får Kades' ørken til å beve.

9Herrens røst får hindene til å føde og gjør skogene bare, og i hans tempel sier alt: Ære!

10Herren tronte på vannflommens tid, og Herren troner som konge evindelig.

11Herren skal gi sitt folk kraft, Herren skal velsigne sitt folk med fred.


Skriv inn din kommentar
Kommentarer