Bibelen Det Norsk Bibelselskap 1930

Salmenes 28

1Av David. Til dig, Herre, roper jeg. Min klippe, vær ikke døv imot mig, forat jeg ikke, om du tier til mig, skal bli lik dem som farer ned i graven!

2Hør mine inderlige bønners røst, når jeg roper til dig, når jeg opløfter mine hender til ditt hellige kor!

3Riv mig ikke bort med de ugudelige og med dem som gjør urett, som taler fred med sin næste, enda der er ondt i deres hjerte!

4Gi dem efter deres gjerning og efter deres onde adferd! Gi dem efter deres henders gjerning, gjengjeld dem hvad de har gjort!

5For de akter ikke på hvad Herren gjør, eller på hans henders gjerning; han skal nedbryte dem og ikke opbygge dem.

6Lovet være Herren, fordi han har hørt mine inderlige bønners røst!

7Herren er min styrke og mitt skjold; til ham har mitt hjerte satt sin lit, og jeg blir hjulpet; derfor fryder mitt hjerte sig, og jeg vil prise ham med min sang.

8Herren er deres[a] styrke, og han er et frelsens vern for sin salvede.

9Frels ditt folk og velsign din arv, og fø dem og bær dem til evig tid!
  1. Salmenes 28:8 d.e. sitt folks.

Skriv inn din kommentar
Kommentarer