Bibelen Det Norsk Bibelselskap 1930

Salmenes 26

1Av David. Hjelp mig til min rett, Herre! for jeg har vandret i min uskyld, og på Herren stoler jeg uten å vakle.

2Prøv mig, Herre, og gransk mig, ransak mine nyrer og mitt hjerte!

3For din miskunnhet er for mine øine, og jeg vandrer i din trofasthet.

4Jeg sitter ikke hos løgnere og kommer ikke sammen med listige folk.

5Jeg hater de ondes forsamling og sitter ikke hos de ugudelige.

6Jeg tvetter mine hender i uskyld og vil gjerne ferdes om ditt alter, Herre,

7for å synge med lovsangs røst og fortelle alle dine undergjerninger.

8Herre, jeg elsker ditt huses bolig, det sted hvor din herlighet bor.

9Rykk ikke min sjel bort med syndere eller mitt liv med blodgjerrige menn,

10som har skam i sine hender og sin høire hånd full av bestikkelse!

11Men jeg vandrer i min uskyld; forløs mig og vær mig nådig!

12Min fot står på jevn jord; i forsamlingene skal jeg love Herren.


Skriv inn din kommentar
Kommentarer