Bibelen Det Norsk Bibelselskap 1930

Salmenes 21

1Til sangmesteren; en salme av David.

2Herre! Kongen gleder sig over din makt, og hvor høit han fryder sig ved din frelse!

3Hvad hans hjerte ønsket, har du gitt ham, og hvad hans leber bad om, har du ikke nektet ham. Sela.

4For du kom ham i møte med velsignelse og lykke, du satte en krone av gull på hans hode.

5Han bad dig om liv; du gav ham det, et langt liv evindelig og alltid.

6Stor er hans ære ved din frelse; høihet og herlighet legger du på ham.

7For du setter ham til velsignelse evindelig, du fryder ham med glede for ditt åsyn.

8For kongen setter sin lit til Herren, og ved den Høiestes miskunnhet skal han ikke rokkes.

9Din hånd skal finne alle dine fiender, din høire hånd skal finne dine avindsmenn.

10Du skal gjøre dem som en ildovn når du viser ditt åsyn; Herren skal opsluke dem i sin vrede, og ild skal fortære dem.

11Deres frukt skal du utslette av jorden, og deres avkom blandt menneskenes barn.

12For de har grundet på ondt mot dig, de har uttenkt onde råd; de skal ikke makte noget.

13For du skal få dem til å vende ryggen; med dine buestrenger sikter du mot deres åsyn.

14Reis dig, Herre, i din kraft! Vi vil lovsynge og prise ditt storverk.


Skriv inn din kommentar
Kommentarer