Bibelen Det Norsk Bibelselskap 1930

Salmenes 20

1Til sangmesteren; en salme av David.

2Herren bønnhøre dig på nødens dag, Jakobs Guds navn berge dig!

3Han sende dig hjelp fra helligdommen og støtte dig fra Sion!

4Han komme alle dine matoffer i hu og finne ditt brennoffer godt! Sela.

5Han gi dig efter ditt hjerte og fullbyrde alt ditt råd!

6Måtte vi kunne juble over din frelse og løfte seiersmerket i vår Guds navn! Herren opfylle alle dine bønner!

7Nu vet jeg at Herren frelser sin salvede; han svarer ham fra sin hellige himmel med frelsende storverk av sin høire hånd.

8Hine priser vogner, hine hester, men vi priser Herrens, vår Guds navn.

9De synker og faller, men vi står og holder oss oppe.

10Herre, frels! Kongen bønnhøre oss på den dag vi roper!


Skriv inn din kommentar
Kommentarer