Bibelen Det Norsk Bibelselskap 1930

Salmenes 16

1En gyllen sang av David. Bevar mig, Gud! for jeg tar min tilflukt til dig.

2Jeg sier til Herren: Du er min Herre; jeg har intet gode utenfor dig -

3idet jeg holder mig til de hellige som er i landet, og de herlige i hvem jeg har all min lyst.

4Mange sorger skal de ha som kjøper sig andre[a]; jeg vil ikke utgyde deres[b] drikkoffere av blod og ikke ta deres navn pÃ¥ mine leber[c].

5Herren er min tilfalne del og mitt beger; du gjør min lodd herlig.

6En lodd er tilfalt mig som er liflig, og en arv som behager mig.

7Jeg vil love Herren, som gav mig råd; også om nettene minner mine nyrer mig om det.

8Jeg setter alltid Herren for mig; for han er ved min høire hånd, jeg skal ikke rokkes.

9Derfor gleder mitt hjerte sig, og min ære[d] fryder sig; ogsÃ¥ mitt kjød skal bo i trygghet.

10For du skal ikke overlate min sjel til dødsriket, du skal ikke la din hellige se forråtnelse.

11Du skal kunngjøre mig livets vei; gledes fylde er for ditt åsyn, livsalighet ved din høire hånd evindelig.
  1. Salmenes 16:4 d.e. andre guder.
  2. Salmenes 16:4 d.e. avgudenes.
  3. Salmenes 16:4 2MO 23, 13.
  4. Salmenes 16:9 d.e. sjel.

Skriv inn din kommentar
Kommentarer