Bibelen Det Norsk Bibelselskap 1930

Salmenes 150

1Halleluja! Lov Gud i hans helligdom, lov ham i hans mektige hvelving!

2Lov ham for hans veldige gjerninger, lov ham efter hans storhets fylde!

3Lov ham med basunklang, lov ham med harpe og citar!

4Lov ham med pauke og dans, lov ham med strengelek og fløite!

5Lov ham med tonende bekkener, lov ham med høit klingende bekkener!

6Alt som har ånde, love Herren! Halleluja!


Skriv inn din kommentar
Kommentarer