Bibelen Det Norsk Bibelselskap 1930

Salmenes 15

1En salme av David. Herre, hvem skal bo i ditt telt? Hvem skal bygge på ditt hellige berg?

2Den som vandrer ustraffelig og gjør rettferdighet og taler sannhet i sitt hjerte,

3som ikke baktaler med sin tunge, som ikke gjør sin næste ondt og ikke fører skam over den som står ham nær,

4den som ser med ringeakt på den gudløse, men som ærer dem som frykter Herren, som sverger sig selv til skade og ikke bryter sitt ord,

5den som ikke låner sine penger ut mot rente[a] og ikke tar gave mot den uskyldige. Den dette gjør, skal ikke rokkes evindelig.
  1. Salmenes 15:5 til den fattige bror.

Skriv inn din kommentar
Kommentarer