Bibelen Det Norsk Bibelselskap 1930

Salmenes 142

1En læresalme av David, da han var i hulen, en bønn.

2Med min røst roper jeg til Herren, med min røst beder jeg inderlig til Herren.

3Jeg utøser min sorg for hans åsyn, jeg gir min nød til kjenne for hans åsyn.

4Når min ånd vansmekter i mig, kjenner dog du min sti; på den vei jeg skal vandre, har de lagt skjulte snarer for mig.

5Sku til min høire side og se! Det er ikke nogen som kjennes ved mig; all tilflukt er borte for mig, det er ikke nogen som spør efter min sjel.

6Jeg roper til dig, Herre! Jeg sier: Du er min tilflukt, min del i de levendes land.

7Gi akt på mitt klagerop, for jeg er blitt såre elendig! Fri mig fra mine forfølgere, for de er mig for sterke!

8Før min sjel ut av fengslet, så jeg kan love ditt navn! De rettferdige skal samle sig omkring mig, når du gjør vel imot mig.


Skriv inn din kommentar
Kommentarer