Bibelen Det Norsk Bibelselskap 1930

Salmenes 138

1Av David. Jeg vil prise dig av hele mitt hjerte, for gudenes[a] øine vil jeg lovsynge dig.

2Jeg vil kaste mig ned foran ditt hellige tempel, og jeg vil prise ditt navn for din miskunnhets og din trofasthets skyld; for du har gjort ditt ord herlig, mere enn alt ditt navn.

3Den dag jeg ropte, svarte du mig; du gjorde mig frimodig, i min sjel kom det styrke.

4Herre! Alle jordens konger skal prise dig når de får høre din munns ord.

5Og de skal synge om Herrens veier; for Herrens ære er stor,

6for Herren er ophøiet, og han ser til den ringe, og den stolte kjenner han langt fra.

7Om jeg vandrer midt i trengsel, holder du mig i live; mot mine fienders vrede rekker du ut din hånd, og du frelser mig ved din høire hånd.

8Herren vil fullføre sin gjerning for mig. Herre, din miskunnhet varer evindelig; opgi ikke dine henders gjerninger!
  1. Salmenes 138:1 SLM 82, 1. 6. JOH 10, 34.

Skriv inn din kommentar
Kommentarer