Bibelen Det Norsk Bibelselskap 1930

Salmenes 132

1En sang ved festreisene. Herre, gi David lønn for hans møie,

2han som tilsvor Herren, gav Jakobs Veldige det løfte:

3Jeg vil ikke gå inn i mitt huses telt, jeg vil ikke stige op på min sengs leie,

4jeg vil ikke unne mine øine søvn, mine øielokk slummer,

5før jeg finner et sted for Herren, en bolig for Jakobs Veldige!

6Se, vi hørte om den[a] i Efrata[b], vi fant den i skogsbygden[c].

7Vi vil komme til hans bolig, vi vil tilbede for hans føtters skammel.

8Reis dig, Herre, og kom til ditt hvilested, du og din styrkes ark!

9La dine prester klæ sig i rettferd og dine fromme rope med fryd!

10For Davids, din tjeners skyld vise du ikke din salvedes åsyn tilbake!

11Herren har svoret David en sann ed, som han ikke vil gå fra: Av ditt livs frukt vil jeg sette konger på din trone;

12dersom dine barn holder min pakt og mine vidnesbyrd, som jeg vil lære dem, da skal også deres barn for all tid sitte på dine trone.

13For Herren har utkåret Sion, han har attrådd det til sin bolig:

14Dette er mitt hvilested til evig tid; her vil jeg bo, fordi jeg har attrådd det.

15Dets mat vil jeg velsigne, dets fattige vil jeg mette med brød,

16og dets prester vil jeg klæ med fryd.

17Der vil jeg la et horn vokse op for David, gjøre i stand en lampe for min salvede.

18Hans fiender vil jeg klæ i skam, men på ham skal hans krone stråle.
  1. Salmenes 132:6 d.e. paktens ark.
  2. Salmenes 132:6 1MO 35, 19.
  3. Salmenes 132:6 Kirjat-Jearim.

Skriv inn din kommentar
Kommentarer