Bibelen Det Norsk Bibelselskap 1930

Salmenes 129

1En sang ved festreisene. Meget har de trengt mig fra min ungdom av - så sie Israel -

2meget har de trengt mig fra min ungdom av; men de har ikke fått overhånd over mig.

3Min rygg har plogmenn pløid, de har gjort sine furer lange.

4Herren er rettferdig, han har avhugget de ugudeliges rep.

5De skal bli til skamme og vike tilbake alle de som hater Sion,

6de skal bli som gress på takene, som er visnet før det blir rykket op:

7Høstmannen fyller ikke sin hånd, ei heller den som binder kornbånd, sitt fang.

8Og de som går forbi, sier ikke: Herrens velsignelse være over eder, vi velsigner eder i Herrens navn!


Skriv inn din kommentar
Kommentarer