Bibelen Det Norsk Bibelselskap 1930

Salmenes 127

1En sang ved festreisene; av Salomo. Dersom Herren ikke bygger huset, arbeider de forgjeves som bygger på det; dersom Herren ikke vokter byen, våker vekteren forgjeves.

2Det er forgjeves at I står tidlig op, setter eder sent ned, eter møisommelighets brød; det samme gir han sin venn i søvne.

3Se, barn er Herrens gave, livsfrukt er en lønn.

4Som piler i den veldige kjempes hånd, således er ungdoms sønner.

5Lykksalig er den mann som har sitt kogger fullt av dem; de blir ikke til skamme når de taler med fiender i porten.


Skriv inn din kommentar
Kommentarer