Bibelen Det Norsk Bibelselskap 1930

Salmenes 122

1En sang ved festreisene; av David. Jeg gleder mig ved dem som sier til mig: Vi vil gå til Herrens hus.

2Våre føtter står i dine porter, Jerusalem!

3Jerusalem, du velbyggede, lik en by som er tett sammenføiet,

4hvor stammene drar op, Herrens stammer, efter en lov for Israel, for å prise Herrens navn!

5For der er stoler satt til dom, stoler for Davids hus.

6Bed om fred for Jerusalem! La det gå dem vel som elsker dig!

7Der være fred innen din voll, ro i dine saler!

8For mine brødres og mine venners skyld vil jeg si: Fred være i dig!

9For Herrens, vår Guds huses skyld vil jeg søke ditt beste.


Skriv inn din kommentar
Kommentarer