Bibelen Det Norsk Bibelselskap 1930

Salmenes 120

1En sang ved festreisene. Til Herren ropte jeg i min nød, og han svarte mig.

2Herre, fri min sjel fra en løgnaktig lebe, fra en falsk tunge!

3Hvad vil han gi dig, og hvad mere vil han gi dig, du falske tunge?

4Voldsmannens skarpe piler og glør av gyvelbusken[a].

5Ve mig, at jeg lever som fremmed iblandt Mesek, at jeg bor ved Kedars telt[b]!

6Lenge nok har min sjel bodd hos dem som hater fred.

7Jeg er bare fred, men når jeg taler, er de ferdige til krig.
  1. Salmenes 120:4 d.e. fordervende og smertefulle straffer.
  2. Salmenes 120:5 d.e. iblandt mennesker som ligner de stridslystne og rovgjerrige folkeslag Mesek og Kedar.

Skriv inn din kommentar
Kommentarer