Bibelen Det Norsk Bibelselskap 1930

Salmenes 12

1Til sangmesteren, efter Sjeminit[a]; en salme av David.

2Frels, Herre! for de fromme er borte, de trofaste er forsvunnet blandt menneskenes barn.

3Løgn taler de, hver med sin næste, med falske leber; med tvesinnet hjerte taler de.

4Herren utrydde alle falske leber, den tunge som taler store ord,

5dem som sier: Ved vår tunge skal vi få overhånd, våre leber er med oss, hvem er herre over oss?

6For de elendiges ødeleggelses skyld, for de fattiges sukks skyld vil jeg nu reise mig, sier Herren; jeg vil gi dem frelse som stunder efter den.

7Herrens ord er rene ord, likesom sølv som er renset i en smeltedigel i jorden, syv ganger renset.

8Du, Herre, vil bevare dem, du vil vokte dem for denne slekt evindelig.

9Rundt omkring svermer de ugudelige, når skarn er ophøiet blandt menneskenes barn.
  1. Salmenes 12:1 SLM 6, 1.

Skriv inn din kommentar
Kommentarer