Bibelen Det Norsk Bibelselskap 1930

Salmenes 117

1Lov Herren, alle hedninger, pris ham, alle folk!

2For hans miskunnhet er mektig over oss, og Herrens trofasthet varer til evig tid. Halleluja!


Skriv inn din kommentar
Kommentarer