Bibelen Det Norsk Bibelselskap 1930

Salmenes 114

1Da Israel drog ut av Egypten, Jakobs hus fra et folk med fremmed tungemål,

2da blev Juda hans[a] helligdom, Israel hans rike.

3Havet så det og flydde, Jordan vendte om og løp tilbake.

4Fjellene hoppet som værer, haugene som unge lam.

5Hvad har hendt dig, du hav, at du flyr, du Jordan, at du vender om og løper tilbake,

6I fjell, at I hopper som værer, I hauger som unge lam?

7For Herrens åsyn bev, du jord, for Jakobs Guds åsyn,

8han som gjør klippen til en vannrik sjø, den hårde sten til en vannkilde!
  1. Salmenes 114:2 Herrens.

Skriv inn din kommentar
Kommentarer