Bibelen Det Norsk Bibelselskap 1930

Salmenes 102

1En bønn av en elendig, når han vansmekter og utøser sin sorg for Herrens åsyn.

2Herre, hør min bønn og la mitt rop komme til dig!

3Skjul ikke ditt åsyn for mig på den dag jeg er i nød! Bøi ditt øre til mig! På den dag jeg roper, skynd dig å svare mig!

4For mine dager er faret bort som en røk, og mine ben er forbrent som en brand.

5Mitt hjerte er stukket som en urt og fortørket; for jeg har glemt å ete mitt brød.

6For mine lydelige sukks skyld henger mine ben ved mitt kjøtt.

7Jeg ligner pelikanen i ørkenen, jeg er som uglen på øde steder.

8Jeg våker og er blitt som en enslig fugl på taket.

9Hele dagen spotter mine fiender mig; de som raser mot mig, sverger ved mig[a].

10For jeg eter aske som brød og blander min drikk med gråt

11for din vredes og din harmes skyld; for du har løftet mig op og kastet mig bort.

12Mine dager er som en hellende skygge, og selv visner jeg som en urt.

13Men du, Herre, du troner til evig tid, og ditt minne varer fra slekt til slekt.

14Du vil reise dig, du vil forbarme dig over Sion; for det er tiden til å være det nådig, timen er kommet.

15For dine tjenere elsker dets stener, og de ynkes over dets støv.

16Og hedningene skal frykte Herrens navn, og alle jordens konger din herlighet.

17For Herren har bygget Sion, han har åpenbaret sig i sin herlighet.

18Han har vendt sig til de hjelpeløses bønn, og han har ikke foraktet deres bønn.

19Dette skal bli opskrevet for den kommende slekt, og det folk som skal skapes, skal love Herren.

20For han har sett ned fra sin hellige høide, Herren har fra himmelen skuet til jorden

21for å høre den fangnes sukk, for å løse dødens barn,

22forat de i Sion skal forkynne Herrens navn og hans pris i Jerusalem,

23når de samler sig, folkeslagene og rikene, for å tjene Herren.

24Han har bøiet min kraft på veien, han har forkortet mine dager.

25Jeg sier: Min Gud, ta mig ikke bort midt i mine dager! Dine år varer fra slekt til slekt.

26Fordum grunnfestet du jorden, og himlene er dine henders gjerning.

27De skal forgå, men du blir stående; de skal alle eldes som et klæde, som et klædebon omskifter du dem, og de omskiftes,

28men du er den samme, og dine år får ingen ende.

29Dine tjeneres barn skal bo i ro, og deres avkom skal stå fast for ditt åsyn.
  1. Salmenes 102:9 JES 65, 15.

Skriv inn din kommentar
Kommentarer