Bibelen Det Norsk Bibelselskap 1930

Salomos Ordsprog 9

1Visdommen har bygget sitt hus, hun har hugget til sine syv stolper.

2Hun har slaktet sitt slaktefe, blandet sin vin og dekket sitt bord;

3hun har sendt ut sine piker, hun roper oppe fra byens høider:

4Den som er enfoldig, han vende sig hit! Til den som er uten forstand, sier hun:

5Kom, et av mitt brød og drikk av den vin jeg har blandet!

6Opgi eders uforstand, så skal I leve, og gå bent frem på forstandens vei!

7Den som refser en spotter, henter sig selv vanære, og den som viser en ugudelig til rette, får skam av det.

8Vis ikke spotteren til rette, forat han ikke skal hate dig! Vis den vise til rette, så skal han elske dig.

9Lær den vise, så blir han ennu visere, lær den rettferdige, så går han frem i lærdom.

10Å frykte Herren er begynnelsen til visdom, og å kjenne den Hellige er forstand.

11For ved mig skal dine dager bli mange, og leveår skal gis dig i rikt mål.

12Er du vis, så er du vis til ditt eget gagn, og er du en spotter, skal du alene lide for det.

13Dårskapen er en kåt kvinne, bare uforstand og uvitenhet.

14Hun sitter foran døren til sitt hus på en trone på en høide i byen

15for å rope til dem som går forbi på veien, som vandrer bent frem på sine stier:

16Den som er enfoldig, han vende sig hit! Til den som er uten forstand, sier hun:

17Stjålet vann er søtt, og brød som etes i lønndom, smaker herlig.

18Men han vet ikke at der bor dødningene, at hennes gjester er i dødsrikets dyp.


Skriv inn din kommentar
Kommentarer