Bibelen Det Norsk Bibelselskap 1930

Hoseas 3

1Og Herren sa til mig: Gå atter bort og elsk en kvinne som er elsket av sin venn og allikevel driver hor, likesom Herren elsker Israels barn, men de vender sig til andre guder og elsker rosinkaker[a]!

2Da kjøpte jeg mig en slik kvinne for femten sekel sølv og en homer bygg og en letek[b] bygg.

3Og jeg sa til henne: I mange dager skal du få sitte alene, uten å drive hor og uten å ha med nogen mann å gjøre; og jeg skal bære mig likedan at mot dig.

4For i mange dager skal Israels barn sitte uten konge og fyrste, uten offer og billedstøtte, uten livkjortel og husguder.

5Derefter skal Israels barn vende om og søke Herren sin Gud og David sin konge, og bevende skal de søke Herren og hans gaver i de siste dager[c].
  1. Hoseas 3:1 d.e. den lokkende avgudsdyrkelse.
  2. Hoseas 3:2 en letek var en halv homer.
  3. Hoseas 3:5 1MO 49, 1.

Skriv inn din kommentar
Kommentarer