Bibelen Det Norsk Bibelselskap 1930

Hoseas 13

1Når Efra'im talte, blev alle redde; han raget høit op i Israel; da førte han skyld over sig ved å dyrke Ba'al og døde.

2Og nu blir de ved å synde og gjøre sig støpte billeder av sitt sølv, avguder efter sin egen forstand, alle sammen håndverkeres arbeid; sådanne er det de taler til - mennesker som ofrer, kysser kalver!

3Derfor skal de bli som en morgensky, lik duggen som tidlig svinner bort, lik agner som vinden fører bort fra treskeplassen, og som røk fra et røkfang.

4Men jeg er Herren din Gud fra Egyptens land, og nogen annen Gud enn mig kjenner du ikke, og nogen annen frelser finnes det ikke.

5Det var jeg som sørget for dig i ørkenen, i det brennhete land.

6Fordi deres beite var godt, blev de mette; og da de blev mette, ophøiet de sig i sitt hjerte, og så glemte de mig.

7Da blev jeg mot dem som en løve; som en leopard lurer jeg ved veien;

8jeg vil møte dem som en bjørn som ungene er tatt fra, og sønderrive deres hjertes dekke[a]; jeg vil fortære dem som en løvinne; markens ville dyr skal sønderslite dem.

9Det er blitt til din ødeleggelse, Israel, at du har satt dig op imot mig, jeg som er din hjelp.

10Hvor er da din konge, at han skulde kunne frelse dig i alle dine byer, og dine dommere, om hvem du sa: Gi mig en konge og fyrster?

11Jeg gir dig en konge i min vrede, og jeg tar ham bort igjen i min harme.

12Efra'ims misgjerning er samlet i en pung, hans synd er gjemt.

13Veer som hos en fødende kvinne skal komme over ham. Han er en uforstandig sønn; når tiden er der, kommer han ikke frem i modermunnen.

14Av dødsrikets vold vil jeg fri dem ut, fra døden vil jeg forløse dem. Død! Hvor er din pest? Dødsrike! Hvor er din sott? Anger er skjult for mine øine[b].

15For han bærer frukt[c], der han stÃ¥r blandt sine brødre; men det kommer en østenvind, et Herrens vær, som drar op fra ørkenen, og hans brønn blir tom, og hans kilde tørkes ut; den[d] røver den hele skatt av kostelige ting.
  1. Hoseas 13:8 d.e. deres bryst.
  2. Hoseas 13:14 jeg angrer ikke hvad jeg har lovt; 4MO 23, 19.
  3. Hoseas 13:15 1MO 48, 19; 49, 22.
  4. Hoseas 13:15 østenvinden, d.e. assyrerne; HSE 4, 19.

Skriv inn din kommentar
Kommentarer