Bibelen Det Norsk Bibelselskap 1930

Mika 5

1Men du Betlehem, Efrata, som er liten til å være med blandt Judas tusener[a]! Av dig skal det utgÃ¥ for mig en som skal være hersker over Israel, og hans utgang er fra fordum, fra evighets dager.

2Derfor skal han overgi dem inntil den tid da hun som skal føde, har født; og de som blir igjen av hans brødre[b], skal vende tilbake sammen med Israels barn.

3Og han skal stå og vokte sin hjord i Herrens kraft, i Herrens, sin Guds navns høihet; og de skal sitte i ro, for nu skal han være stor like til jordens ender.

4Og han skal være fred; når Assur kommer inn i vårt land, og når han treder inn i våre palasser, så reiser vi mot ham syv hyrder, ja åtte menneskefyrster,

5og de skal herje Assurs land med sverd og Nimrods land[c] i dets porter; og han skal frelse fra Assur når han kommer i vårt land, og når han treder inn på våre enemerker.

6Og Jakobs rest skal være midt iblandt mange folk som dugg fra Herren, som en regnskur på urter, som ikke bier på nogen og ikke venter på menneskenes barn.

7Og Jakobs rest skal være blandt hedningefolkene, midt iblandt mange folk, som en løve blandt skogens dyr, som en ungløve blandt fårehjorder, som trår ned og sønderriver hvor den farer frem, og det er ingen som redder.

8Høi være din hånd over dine motstandere! Måtte alle dine fiender bli utryddet!

9Og det skal skje på den dag, sier Herren, at jeg vil utrydde alle de hester du har, og tilintetgjøre dine vogner.

10Og jeg vil utrydde byene i ditt land og bryte ned alle dine festninger.

11Og jeg vil utrydde all trolldom hos dig, og folk som spår av skyene, skal ikke lenger finnes hos dig.

12Og jeg vil utrydde dine utskårne billeder og dine billedstøtter av ditt land, og du skal ikke mere tilbede dine henders verk.

13Og jeg vil rive op Astartebilledene i ditt land og ødelegge dine byer.

14Og jeg vil i vrede og harme ta hevn over de hedningefolk som ikke vilde høre.
  1. Mika 5:1 større avdelinger av stammene.
  2. Mika 5:2 d.e. Judas barn; 2SA 19, 12.
  3. Mika 5:5 1MO 10, 8 fg.

Skriv inn din kommentar
Kommentarer