Bibelen Det Norsk Bibelselskap 1930

Joel 3

1Og derefter skal det skje at jeg vil utgyde min Ånd over alt kjød, og eders sønner og eders døtre skal tale profetiske ord; eders oldinger skal ha drømmer, eders unge menn skal se syner;

2ja, endog over trælene og over trælkvinnene vil jeg i de dager utgyde min Ånd.

3Og jeg vil gjøre underfulle tegn på himmelen og på jorden: blod og ild og røkstøtter.

4Solen skal omskiftes til mørke, og månen til blod, før Herrens dag kommer, den store og forferdelige.

5Og det skal skje: Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst; for på Sions berg og i Jerusalem skal det være en flokk av undkomne, således som Herren har sagt, og blandt de undslopne skal de være som Herren kaller.

6For se, i de dager og på den tid, når jeg gjør ende på Judas og Jerusalems fangenskap,

7da vil jeg samle alle hedningefolk og føre dem ned i Josafats[a] dal, og jeg vil der gÃ¥ i rette med dem for mitt folks og min arvs, Israels skyld, fordi de spredte dem blandt hedningene og delte mitt land;

8om mitt folk kastet de lodd, de gav en gutt for en skjøge, de solgte en pike for vin, og den drakk de op.

9Og I, Tyrus og Sidon og alle Filisterlands bygder! Hvad vil mig? Er det noget I vil gjengjelde mig, eller vil I gjøre mig noget? Snart, i en hast, skal jeg la eders gjerning falle tilbake på eders eget hode,

10I som tok mitt sølv og gull og førte mine dyreste skatter bort til eders templer,

11og Judas barn og Jerusalems barn solgte I til Javans barn for å få dem langt bort fra sitt land.

12Se, jeg kaller dem fra det sted som I har solgt dem til, og lar eders gjerning falle tilbake på eders eget hode.

13Og jeg vil selge eders sønner og døtre til Judas barn, og de skal selge dem til sabeerne, et folk som bor langt borte; for Herren har talt.

14Rop dette ut blandt hedningefolkene, rust eder til en hellig krig, kall på heltene, la alle krigsmenn stige frem og dra ut!

15Smi eders hakker om til sverd og eders vingårdskniver til spyd! Den veke si: Jeg er en helt!

16Skynd eder og kom, alle I hedningefolk fra alle kanter, og samle eder sammen! Dit la du, Herre, dine helter[b] stige ned!

17Hedningefolkene skal våkne op og dra til Josafats dal; for der vil jeg sitte og dømme alle hedningefolk fra alle kanter.

18Send sigden ut, for høsten er moden! Kom og tred vinpersen, for den er full, persekarene flyter over, deres ondskap er stor!

19Skare på skare samler sig i avgjørelsens dal. For nær er Herrens dag i avgjørelsens dal.

20Sol og måne sortner, og stjernene holder op å lyse.

21Og Herren skal brøle[c] fra Sion og la sin røst høre fra Jerusalem, og himmel og jord skal skjelve; men Herren er en tilflukt for sitt folk og et vern for Israels barn.

22Og I skal kjenne at jeg er Herren eders Gud, som bor på Sion, mitt hellige berg; og Jerusalem skal være et hellig sted, og fremmede skal ikke mere trenge inn der.

23Og det skal skje på den dag at fjellene skal dryppe av most, og haugene flyte over av melk, og alle bekker i Juda strømme med vann; og det skal utgå en kilde fra Herrens hus og vanne Sittims dal.

24Egypten skal bli til en ødemark og Edom til en øde ørken for deres vold mot Judas barn, fordi de har utøst uskyldig blod i sitt land.

25Men Juda skal bli til evig tid, og Jerusalem fra slekt til slekt.

26Og jeg vil hevne deres blod, det som jeg ikke før har hevnet. Og Herren bor på Sion.
  1. Joel 3:7 Josafat betyr: Gud dømmer; JOE 3, 17. 19.
  2. Joel 3:16 SLM 103, 20.
  3. Joel 3:21 som en løve; sml. HSE 11, 10. AMO 1, 2 fg. 3, 8.

Skriv inn din kommentar
Kommentarer