Bibelen Det Norsk Bibelselskap 1930

Jobs 40

1Og Herren svarte Job ut av stormen og sa:

2Omgjord dine lender som en mann! Jeg vil spørre dig, og du skal lære mig.

3Vil du endog gjøre min rettferdighet til intet? Vil du dømme mig skyldig, så du får rett?

4Har du slik en arm som Gud, og kan du tordne med en røst som hans?

5Pryd dig med majestet og høihet og klæ dig i glans og herlighet!

6La din vrede strømme frem og se på alle overmodige og ydmyk dem!

7Se på alle overmodige og bøi dem og tred de ugudelige ned der de står!

8Skjul dem alle i støvet, bind deres ansikter fast i mørket!

9Da skal også jeg prise dig, fordi din høire hånd kan hjelpe dig.

10Se på Behemot[a], som jeg har skapt like sÃ¥ vel som dig; den eter gress som en okse.

11Se hvad kraft den har i sine lender, og hvad styrke den har i sine bukmuskler!

12Den strekker sin hale som en seder; senene i dens lår er sammenslynget.

13Dens ben er som kobberrør, dens knokler som jernstenger.

14Den er den ypperste av Guds skapninger; av sin skaper fikk den sitt sverd[b].

15Fjellene bærer fôr for den, og alle ville dyr leker der.

16Under lotusbusker hviler den, i ly av rør og siv.

17Lotusbusker gir den tak og skygge, piletrærne ved bekken omgir den.

18Selv om strømmen går stri blir den ikke redd; den er trygg om så en Jordan fosser frem mot dens gap.

19Kan nogen fange den så den ser det? Kan nogen dra en snare gjennem dens nese?

20Kan du dra Leviatan[c] op med en krok og trykke dens tunge ned med et snøre?

21Kan du sette en sivline i dens nese og gjennembore dens kjeve med en krok?

22Vil den rette mange ydmyke bønner til dig eller tale blide ord til dig?

23Vil den gjøre en pakt med dig, så du kan få den til din træl for all tid?

24Kan du leke med den som med en fugl og binde den fast for dine små piker?

25Kan et lag av fiskere kjøpslå om den, stykke den ut mellem kjøbmennene?

26Kan du fylle dens hud med spyd og dens hode med harpuner?

27Prøv å legge hånd på den! Den strid skal du komme til å minnes og ikke gjøre det igjen!

28Nei, den som våger slikt, hans håp blir sveket; allerede ved synet av den styrter han til jorden.
  1. Jobs 40:10 flodhesten.
  2. Jobs 40:14 d.e. dens tenner.
  3. Jobs 40:20 krokodillen.

Skriv inn din kommentar
Kommentarer