Bibelen Det Norsk Bibelselskap 1930

Jobs 39

1Jager du rov for løvinnen, og metter du de grådige ungløver,

2når de dukker sig ned i sine huler og ligger på lur i krattet?

3Hvem lar ravnen finne sin mat, når dens unger skriker til Gud og farer hit og dit uten føde?

4Kjenner du tiden når stengjetene føder, og gir du akt på hindenes veer?

5Teller du månedene til de skal bære, og vet du tiden når de føder?

6De bøier sig, føder sine unger og blir fri for sine smerter.

7Deres unger blir kraftige og vokser op ute på marken; de løper bort og kommer ikke tilbake til dem.

8Hvem har gitt villeslet dets frihet, hvem løste dets bånd,

9det som jeg gav ørkenen til hus og saltmoen til bolig?

10Det ler av byens ståk og styr; driverens skjenn slipper det å høre.

11Hvad det leter op på fjellene, er dets beite, og det søker efter hvert grønt strå.

12Har vel villoksen lyst til å tjene dig? Vil den bli natten over ved din krybbe?

13Kan du binde villoksen med rep til furen[a]? Vil den harve dalene efter dig?

14Kan du stole på den, fordi dens kraft er så stor, og kan du overlate den ditt arbeid?

15Kan du lite på at den fører din grøde hjem, og at den samler den til din treskeplass?

16Strutsen flakser lystig med vingene; men viser dens vinger og fjær moderkjærlighet?

17Nei, den overlater sine egg til jorden og lar dem opvarmes i sanden,

18og den glemmer at en fot kan klemme dem itu, og markens ville dyr trå dem i stykker.

19Den er hård mot sine unger, som om de ikke var dens egne; den er ikke redd for at dens møie skal være spilt.

20For Gud nektet den visdom og gav den ingen forstand.

21Men når den flakser i været, ler den av hesten og dens rytter.

22Gir du hesten styrke? Klær du dens hals med bevrende man?

23Lar du den springe som gresshoppen? Dens stolte fnysen er forferdelig.

24Den skraper i jorden og gleder sig ved sin kraft; så farer den frem mot væbnede skarer.

25Den ler av frykten og forferdes ikke, og den vender ikke om for sverd.

26Over den klirrer koggeret, blinkende spyd og lanse.

27Med styr og ståk river den jorden op, og den lar sig ikke stagge når krigsluren lyder.

28Hver gang luren lyder, sier den: Hui! Og langt borte værer den striden, høvedsmenns tordenrøst og hærskrik.

29Skyldes det din forstand at høken svinger sig op og breder ut sine vinger mot Syden?

30Er det på ditt bud at ørnen flyver så høit, og at den bygger sitt rede oppe i høiden?

31Den bor på berget og har nattely der, på tind og nut.

32Derfra speider den efter føde; langt bort skuer dens øine.

33Dens unger drikker blod, og hvor der er lik, der er den.

34Og Herren blev ved å svare Job og sa:

35Vil du som klandrer den Allmektige, vil du trette med ham? Du som laster Gud, må svare på dette!

36Da svarte Job Herren og sa:

37Nei, jeg er for ringe; hvad skulde jeg svare dig? Jeg legger min hånd på min munn.

38En gang har jeg talt, men jeg tar ikke mere til orde - ja to ganger, men jeg gjør det ikke mere.
  1. Jobs 39:13 d.e. tvinge den til å følge plogfuren.

Skriv inn din kommentar
Kommentarer