Bibelen Det Norsk Bibelselskap 1930

Esaias 20

1I det år da Tartan kom til Asdod, da assyrerkongen Sargon sendte ham dit, og han stred imot Asdod og inntok byen -

2på den tid talte Herren ved Esaias, Amos' sønn, og sa: Du skal løse hårkjortelen[a] av dine lender og dra skoen av din fot! Og han gjorde sÃ¥ og gikk naken[b] og barfotet.

3Da sa Herren: Likesom min tjener Esaias har gått naken og barfotet og nu i tre år har vært et tegn og varsel om Egypten og Etiopia,

4således skal kongen i Assyria føre bort fangene fra Egypten og de landflyktige fra Etiopia, de unge og de gamle, nakne og barfotede og med bar bak, til vanære for Egypten.

5Da skal de forferdes og ha skam av Etiopia, som de satte sitt håp til, og av Egypten, som de var stolte av.

6På den tid skal de som bor her i kystlandet[c], si: Se, sÃ¥ledes er det gÃ¥tt dem vi satte vÃ¥rt hÃ¥p til, dem som vi tydde til efter hjelp, for Ã¥ fries fra kongen i Assyria. Hvorledes skal da vi komme unda?
  1. Esaias 20:2 2KG 1, 8. SKR 13, 4. MTT 3, 4.
  2. Esaias 20:2 1SA 19, 24.
  3. Esaias 20:6 Israels land.

Skriv inn din kommentar
Kommentarer