Bibelen Det Norsk Bibelselskap 1930

Esaias 16

1Send landsherren de lam han skal ha, fra Sela gjennem ørkenen til Sions datters berg!

2Som flagrende fugler, lik unger som er jaget bort fra redet, skal Moabs døtre være ved Arnons ferjesteder.

3Gi råd, finn utvei for oss! La din skygge midt på dagen være som natten! Skjul de fordrevne, forråd ikke dem som flykter!

4La mine fordrevne barn få herberge hos dig! Vær et skjul for Moab mot ødeleggeren! For det er forbi med voldsmannen, ødeleggelsen får ende, undertrykkerne blir borte av landet.

5Så skal tronen bli grunnfestet ved miskunnhet, og en konge skal sitte trygt på den i Davids telt, en fyrste som søker rett og fremmer rettferdighet.

6Vi har hørt om Moabs veldige overmot, om dets stolthet, dets overmot og dets storaktighet, dets tomme skryt.

7Derfor skal Moab klage over Moab, alle skal klage; over Kir-Haresets druekaker skal I sukke i dyp sorg.

8For Hesbons marker er visnet, og Sibmas[a] vintre, hvis edle ranker slo folkenes herskere[b] til jorden; de nådde like til Jaser og forvillet sig ut i ørkenen; dets kvister bredte sig ut og gikk over havet.

9Derfor gråter jeg med Jaser over Sibmas vintre; jeg vanner dig med mine tårer, Hesbon, og dig El'ale! For over din frukthøst og over din kornhøst faller frydeskrik[c].

10Og glede og fryd tas bort fra frukthavene, og i vingårdene lyder ingen frydesang, intet jubelrop; ingen treder vin i persekarene; frydeskriket[d] gjør jeg ende pÃ¥.

11Derfor bruser mitt indre for Moab som en citar, og mitt hjerte for Kir-Heres.

12Og når Moab har møtt frem på offerhaugen og trettet sig ut der, og det går til sin helligdom for å bede[e], da utretter det intet.

13Dette er det ord som Herren fordum talte mot Moab.

14Men nu taler Herren og sier: Innen tre år, således som en dagarbeider regner årene, skal Moabs herlighet være aktet ringe tross hele dets store folkemengde, og det som blir levnet, skal være lite og ringe og ikke meget verdt.
  1. Esaias 16:8 Sibma lå nær ved Hesbon.
  2. Esaias 16:8 beruset dem så de falt drukne om.
  3. Esaias 16:9 fiendenes JES 15, 4. JER 48, 32.
  4. Esaias 16:10 over en fruktbar høst.
  5. Esaias 16:12 til sin gud Kamos; 4MO 21, 29. 1KG 11, 7.

Skriv inn din kommentar
Kommentarer