Bibelen Det Norsk Bibelselskap 1930

Habakuk 1

1Dette er det utsagn som profeten Habakuk skuet.

2Hvor lenge, Herre, skal jeg ennu rope uten at du hører! Jeg klager for dig over vold - og du frelser ikke.

3Hvorfor lar du mig skue urett, og hvorledes kan du selv se på slik elendighet? Ødeleggelse og vold har jeg for mine øine; det yppes kiv og opstår tretter.

4Derfor er loven maktesløs, og retten kommer aldri frem; for ugudelige omringer den rettferdige, derfor kommer retten frem forvendt.

5Se eder omkring blandt folkene, se og bli forferdet, ja forferdet! For en gjerning gjør jeg i eders dager - I skulde ikke tro den når den blev fortalt.

6For se, jeg lar kaldeerne reise sig, det ville og voldsomme folk, som farer frem så vide som jorden når, for å ta i eie boliger som ikke hører det til.

7Fryktelig og forferdelig er det; fra sig selv henter det sin rett og sin høihet.

8Dets hester er raskere enn leoparder og skarpere til å springe enn ulver om aftenen; dets ryttere sprenger frem, dets ryttere kommer langt borte fra, de flyver som en ørn når den styrter sig over sitt rov.

9Alle kommer de for å gjøre voldsverk, de stirrer stridslystne fremad, og de samler fanger som sand.

10De spotter konger, og fyrster er til latter for dem; de ler av hver festning, de dynger jord op mot den og tar den.

11Så stryker de avsted som en vind og farer frem og drar skyld over sig; deres kraft er deres gud.

12Er du ikke fra fordums tid Herren min Gud, min Hellige? Vi skal ikke dø. Herre! Til å fullbyrde dom har du satt dem. Du vår klippe! Til å straffe har du gitt dem fullmakt.

13Du som er ren av øine, så du ikke kan se på ondt[a] og ikke er i stand til Ã¥ skue pÃ¥ elendighet[b]! Hvorfor ser du pÃ¥ troløse, hvorfor tier du nÃ¥r den ugudelige tilintetgjør den som er rettferdigere enn han?

14Du har jo gjort med menneskene som med havets fisker, som med krypet, som ingen herre har!

15Dem alle drar de[c] op med krok, samler dem i sin not og sanker dem i sitt garn; derfor gleder de sig og jubler.

16Derfor ofrer de til sin not og brenner røkelse for sitt garn; for de gir dem deres fete lodd og deres kraftige mat.

17Men skal de derfor fremdeles få tømme sin not og uavlatelig slå folkeslag ihjel uten skånsel?
  1. Habakuk 1:13 uten å straffe.
  2. Habakuk 1:13 uten å hjelpe.
  3. Habakuk 1:15 kaldeerne.

Skriv inn din kommentar
Kommentarer