Bibelen Det Norsk Bibelselskap 1930

Esters 10

1Kong Ahasverus la skatt på fastlandet og på øene i havet.

2Men alt det han gjorde i sin makt og velde, og en nøiaktig fremstilling av den høie rang som kongen ophøiet Mordekai til, det er opskrevet i de mediske og persiske kongers krønike.

3For jøden Mordekai var den næste efter kong Ahasverus, og han var høit æret blandt jødene og avholdt av sine mange brødre; han søkte sitt folks vel og talte til beste for hele sin ætt.


Skriv inn din kommentar
Kommentarer

2014-02-09 Det har vært så godt og lese dene historien med min familie:)