Bibelen Det Norsk Bibelselskap 1930

Daniel 12

1På den tid skal Mikael stå frem, den store fyrste som verner om ditt folks barn, og det skal komme en trengselstid som det ikke har vært fra den dag noget folk blev til, og like til den tid. Men på den tid skal alle de av ditt folk bli frelst som finnes opskrevet i boken.

2Og de mange som sover i jordens muld, skal våkne op, somme til evig liv og somme til skam og evig avsky.

3Men de forstandige skal skinne som himmelhvelvingen skinner, og de som har ført de mange til rettferdighet, skal skinne som stjernene, evindelig og alltid.

4Og du, Daniel, gjem disse ord og forsegl boken inntil endens tid! Mange skal granske den, og kunnskapen skal bli stor.

5Så fikk jeg, Daniel, i mitt syn se to andre som stod der, en på den ene elvebredd og en på den andre elvebredd.

6Og en av dem sa til den mann som var klædd i linklær, og som stod ovenover elvens vann: Hvor lenge vil det vare før disse underfulle ting er til ende?

7Og jeg hørte hvad den mann sa som var klædd i linklær, og som stod ovenover elvens vann; han løftet sin høire hånd og sin venstre hånd op mot himmelen og svor ved ham som lever evindelig: En tid og tider og en halv tid[a], og nÃ¥r det hellige folks makt er fullstendig knust, skal alle disse ting fullendes.

8Og jeg hørte det, men forstod det ikke, og jeg sa: Herre! Hvad er det siste av disse ting?

9Så sa han: Gå bort, Daniel! For disse ord skal være gjemt og forseglet inntil endens tid.

10Mange skal bli renset og tvettet og prøvd; men de ugudelige skal bli ved å være ugudelige, og ingen ugudelig skal forstå det; men de forstandige skal forstå det.

11Og fra den tid det stadige offer blir avskaffet, og den ødeleggende vederstyggelighet blir stilt op, skal det gå tusen, to hundre og nitti dager.

12Salig er den som bier og når frem til tusen, tre hundre og fem og tretti dager.

13Men gå du din ende i møte! Du skal hvile og stå op til din lodd ved dagenes ende.
  1. Daniel 12:7 DNL 7, 25.

Skriv inn din kommentar
Kommentarer