Bibelen Det Norsk Bibelselskap 1930

1 Timoteus 3

1Det er et troverdig ord: Om nogen attrår et tilsyns-embede, da har han lyst til en god gjerning.

2Derfor skal en tilsynsmann være ulastelig, én kvinnes mann, edruelig, sindig, verdig, gjestfri, duelig til å lære andre,

3ikke drikkfeldig, ikke voldsom, men saktmodig, ikke stridslysten, ikke pengekjær,

4en som styrer sitt eget hus vel og har lydige barn med all sømmelighet

5- men hvis nogen ikke vet å styre sitt eget hus, hvorledes kan han da ha omsorg for Guds menighet? -

6ikke en nyomvendt, forat han ikke skal bli opblåst og falle i djevelens dom.

7Men han skal og ha godt vidnesbyrd av dem som er utenfor, forat han ikke skal bli hånet og falle i djevelens snare.

8Likeså skal menighets-tjenerne være verdige, ikke tvetungede, ikke tilbøielige til megen vin, ikke lystne efter ussel vinning,

9sådanne som har troens hemmelighet i en ren samvittighet.

10Også disse skal først prøves; derefter skal de tjene i menigheten, om de er ulastelige.

11Likeså skal kvinnene være verdige, ikke baktalende, edruelige, tro i alle ting.

12Menighets-tjenerne skal være hver én kvinnes mann og styre vel sine barn og sine egne hus.

13For de som har vært gode menighets-tjenere, vinner sig et godt stade og megen frimodighet i troen på Kristus Jesus.

14Dette skriver jeg til dig skjønt jeg håper snart å komme til dig,

15men om jeg venter med å komme, at du da kan vite hvorledes en bør ferdes i Guds hus, som er den levende Guds menighet, sannhetens støtte og grunnvoll.

16Og som enhver må bekjenne, stor er den gudsfryktens hemmelighet: Han som blev åpenbaret i kjød, rettferdiggjort i ånd, sett av engler, forkynt iblandt folkeslag, trodd i verden, optatt i herlighet.


Skriv inn din kommentar
Kommentarer