Bibelen Det Norsk Bibelselskap 1930

1 Krønikebok 25

1Så skilte David og hærførerne ut til gudstjenesten Asafs og Hemans og Jedutuns sønner, som i profetisk begeistring[a] spilte pÃ¥ citarer, harper og cymbler. Dette er listen over de menn som denne tjeneste var pÃ¥lagt:

2Av Asafs barn Sakkur og Josef og Netanja og Asarela, Asafs sønner, under ledelse av Asaf, som spilte i profetisk begeistring efter kongens forskrift;

3av Jedutun, det er Jedutuns sønner: Gedalja og Seri og Jesaja, Hasabja og Mattitja, seks[b] i tallet, med citarer, under ledelse av deres far Jedutun, som spilte i profetisk begeistring til Herrens lov og pris;

4av Heman, det er Hemans sønner: Bukkia, Mattanja, Ussiel, Sebuel og Jerimot, Hananja, Hanani, Eliata, Giddalti og Romamti-Eser, Josbekasa, Malloti, Hotir, Mahasiot;

5alle disse var sønner av Heman, kongens seer i Guds ord; for å ophøie hans horn gav Gud Heman fjorten sønner og tre døtre.

6Alle disse stod under sin fars ledelse ved sangen i Herrens hus; de spilte på cymbler, harper og citarer ved tjenesten i Guds hus, under ledelse av kongen, Asaf og Jedutun og Heman.

7Og tallet på dem og deres brødre som var oplært i sangen for Herren, alle dem som var kyndige deri, var to hundre og åtte og åtti.

8Og de kastet lodd om hvad de skulde ivareta, den minste så vel som den største, læreren så vel som lærlingen.

9Det første lodd kom ut for Asaf, det vil si for Josef; Gedalja blev den annen, han selv med sine brødre og sønner, tolv i tallet;

10den tredje blev Sakkur med sine sønner og brødre, tolv i tallet;

11det fjerde lodd kom ut for Jisri, med hans sønner og brødre, tolv i tallet;

12den femte blev Netanja med sine sønner og brødre, tolv i tallet;

13den sjette blev Bukkia med sine sønner og brødre, tolv i tallet;

14den syvende blev Jesarela med sine sønner og brødre, tolv i tallet;

15den åttende blev Jesaia med sine sønner og brødre, tolv i tallet;

16den niende blev Mattanja med sine sønner og brødre, tolv i tallet;

17den tiende blev Sime'i med sine sønner og brødre, tolv i tallet;

18den ellevte blev Asarel med sine sønner og brødre, tolv i tallet;

19det tolvte lodd kom ut for Hasabja, med hans sønner og brødre, tolv i tallet;

20den trettende blev Subael med sine sønner og brødre, tolv i tallet;

21den fjortende blev Mattitja med sine sønner og brødre, tolv i tallet;

22det femtende lodd kom ut for Jeremot, med hans sønner og brødre, tolv i tallet;

23det sekstende for Hananja, med hans sønner og brødre, tolv i tallet;

24det syttende for Josbekasa, med hans sønner og brødre, tolv i tallet;

25det attende for Hanani, med hans sønner og brødre, tolv i tallet;

26det nittende for Malloti, med hans sønner og brødre, tolv i tallet;

27det tyvende for Eliata, med hans sønner og brødre, tolv i tallet;

28det en og tyvende for Hotir, med hans sønner og brødre, tolv i tallet;

29det to og tyvende for Giddalti, med hans sønner og brødre, tolv i tallet;

30det tre og tyvende for Mahasiot, med hans sønner og brødre, tolv i tallet;

31det fire og tyvende for Romamti-Eser, med hans sønner og brødre, tolv i tallet.
  1. 1 Krønikebok 25:1 d.e. som drevet av Guds Ånd sang til Guds pris.
  2. 1 Krønikebok 25:3 seks, fordi Sime'i (1KR 25, 17) er regnet med.

Skriv inn din kommentar
Kommentarer