Biblija Hrvatski

Poslanica Rimljanima 9

Bog je odabrao Izrael

1U nazočnosti Kristovoj govorim istinu - ne lažem - a moja savjest i Sveti Duh potvrđuju da je ovo što govorim istina.

2Srce mi je ispunjeno silnom tugom i beskrajnom boli

3zbog mojeg naroda, zbog moje židovske braće i sestara. Pristao bih biti zauvijek proklet - odsječen od Krista! - kad bi to njih moglo spasiti.

4Oni su izabrani izraelski narod, izabrani da budu posebna Božja djeca. Bog im je objavio svoju slavu. Sklopio je s njima savez i dao im svoj Zakon. Imaju povlasticu da ga štuju i da primaju njegova divna obećanja.

5Njihovi su preci bili veliki Božji ljudi, a i sam je Krist bio židov po tjelesnom podrijetlu. A on je Bog koji vlada nad svime i dostojan je vječne slave! Amen.

6Zar je Bog prekršio svoja obećanja židovima? Nije. Jer su ta obećanja samo za one koji su uistinu židovi. No nije svatko tko je rođen u židovskoj obitelji pravi židov.

7Sama činjenica da potječu od Abrahama ne čini ih pravom Abrahamovom djecom. Jer u Svetome pismu piše: 'Po Izaku će ti se nazivati potomstvo

8To znači da nisu svi Abrahamovi tjelesni potomci ujedno i Božja djeca. Samo djeca obećanja su Božja djeca.

9Jer Bog je obećao: 'Nagodinu ću opet doći i Sara će imati sina.'[a]

10Taj je sin bio naš predak Izak. Njegova žena Rebeka nosila je blizance.

11Ali prije nego što su rođeni, prije nego što su učinili išta dobro ili zlo, primila je poruku od Boga. Ta je poruka dokaz da Bog bira prema vlastitom naumu,

12a ne prema našim dobrim ili lošim djelima. Rekao joj je: 'Potomci tvojega starijeg sina služit će potomcima mlađega.'[b]

13Ili, riječima Svetoga pisma: 'Jakova sam zavolio, a Ezav mi omrznu.'[c]

14Zar je Bog bio nepravedan? Nipošto.

15Jer Mojsiju je rekao:
'Smilovat ću se komu se želim smilovati
i sažalit ću se nad kime se želim sažaliti.'[d]

16Zato ne ovisi o nama hoćemo li primiti Božje obećanje. Ne možemo ga dobiti svojom voljom ili teškim trudom. Bog će se smilovati kome bude htio.

17U Svetome pismu piše da je Bog kazao faraonu: 'Postavio sam te za vladara zato da na tebi pokažem svoju moć i da se moje ime razglasi po svoj zemlji.'[e]

18Bog se dakle nekima smiluje samo zato što tako želi, a čini i da nekima srce otvrdne te da ga ne poslušaju.

19Mogli biste pitati: 'Zašto onda Bog okrivljuje ljude da nisu poslušni? Ne postupaju li oni samo kako im je on odredio?'

20No nemojte tako govoriti. Tko ste vi, obični ljudi, da prigovarate Bogu? Zar da stvorenje pita stvoritelja: 'Zašto si me učinio ovakvim?'

21Kada lončar od istoga grumena gline načini vrčeve, nema li pravo jedan od njih namijeniti plemenitoj, a drugi neplemenitoj uporabi?

22Pa što ako je Bog, odabravši pokazati svoj gnjev i moć, s velikim strpljenjem podnosio one koji su izazvali njegov gnjev i bili spremni za uništenje?

23Što ako je to učinio kako bi onima kojima iskazuje milost i koje je unaprijed pripremio za slavu, pokazao bogatstvo svoje slave -

24pa tako i nama, koje je pozvao ne samo od židova već i od pogana.

25Kao što piše u Knjizi proroka Hošee:
'One koji nisu moj narod
prozvat ću svojim narodom
i voljet ću one
koje prije nisam volio.'[f]

26I još:
'Jednom im je rečeno:
"Vi niste moj narod.'
Ali sada će im se reći:
"Vi ste djeca živoga Boga.''[g]

27Za Izrael, opet, Izaija kaže:
'Iako je izraelski narod brojan
kao zrnca morskog pijeska,
samo će se mali broj spasiti.

28Jer Gospodin Bog će potpuno i brzo
ostvariti svoju riječ i kaznom poharati zemlju.'[h]

29Na drugome mjestu Izaija kaže:
'Da Svemogući Gospodin
nije poštedio nas nekolicinu,
bili bismo posve zatrti,
poput Sodome i Gomore.'[i]

Izraelova nevjera

30Što reći o svemu tome? Pogani su pred Bogom opravdani po vjeri iako nisu iskali pravednost.

31A židovi koji su se toliko trudili opravdati pred Bogom ispunjavanjem Zakona nisu u tome uspjeli.

32Zašto? Zato što su pokušavali pred Bogom postignuti pravednost ispunjavajući zakonske odredbe i čineći dobra djela, a ne vjerom. Spotaknuli su se o 'kamen spoticanja'.

33A Bog ih je opomenuo u Svetome pismu:
'Postavljam u Jeruzalemu[j] kamen spoticanja.
Ali tko u njega vjeruje
neće se razočarati.'[k]
 1. Poslanica Rimljanima 9:9 Postanak 18:10-14.
 2. Poslanica Rimljanima 9:12 Postanak 25:23.
 3. Poslanica Rimljanima 9:13 Malahija 1:3.
 4. Poslanica Rimljanima 9:15 Izlazak 33:19.
 5. Poslanica Rimljanima 9:17 Izlazak 9:16.
 6. Poslanica Rimljanima 9:25 Hošea 2:25.
 7. Poslanica Rimljanima 9:26 Vidjeti: Hošea 1:9.
 8. Poslanica Rimljanima 9:28 Izaija 10:22-23.
 9. Poslanica Rimljanima 9:29 Izaija 1:9.
 10. Poslanica Rimljanima 9:33 U grčkome: na Sionu.
 11. Poslanica Rimljanima 9:33 Izaija 8:14.

Vaš komentar
Komentari