Biblija Hrvatski

Poslanica Rimljanima 6

Snaga grijeha je slomljena

1Što reći? Zar da i dalje griješimo kako bi nam Bog mogao iskazivati sve više milosti praštanja?

2Nipošto! Umrli smo grijehu, pa kako da onda i dalje živimo u njemu?

3Ili ne znate da smo mi, koji smo krštenjem postali jedno s Kristom Isusom, i umrli skupa s njim?

4Jer umrli smo i pokopani s Kristom u krštenju. I kao što je Krist ustao od mrtvih slavnom Očevom moći, tako i mi sada možemo živjeti novim životom.

5Kao što smo s njim ujedinjeni u njegovoj smrti, također ćemo i uskrsnuti poput njega.

6Naš je stari čovjek raspet s Isusom kako bi grijeh izgubio vlast nad našim životom. Više ne robujemo grijehu

7jer smo, umrijevši s Kristom, od grijeha opravdani.

8A budući da smo s Kristom umrli, znamo da ćemo s njime i živjeti,

9jer Krist je ustao od mrtvih i više nikad neće umrijeti. Nad njime smrt više nema nikakve moći.

10Umro je jednom zauvijek da slomi moć grijeha, ali sada zauvijek živi Bogu na slavu.

11Tako i vi sebe smatrajte mrtvima za grijeh, a živima Bogu na slavu kroz Isusa Krista.

12Ne dopustite da grijeh i dalje gospodari vašim smrtnim tijelom i ne popuštajte grešnim željama.

13Nemojte da koji ud vašega tijela postane oruđem zla tako što ćete ga uporabiti za grijeh. Umjesto toga se posve predajte Bogu jer ste dobili novi život. Neka cijelo vaše tijelo bude oruđe koje će činiti dobro Bogu na slavu.

14Grijeh više neće nad vama gospodariti jer više niste podložni Zakonu koji vas čini robovima grijeha. Oslobođeni ste Božjom milošću!

Sloboda za poslušnost Bogu

15Ako nas je Božja milost oslobodila Zakona, znači li to da i dalje možemo griješiti? Nipošto!

16Ne shvaćate li da sami birate sebi gospodara? Možete izabrati grijeh, koji vodi u smrt, ili možete izabrati poslušnost Bogu i da vas on prihvati kao pravedne.

17Hvala Bogu! Nekoć ste bili robovi grijehu, ali sada ste svim srcem prihvatili novo učenje koje vam je Bog dao.

18Slobodni ste od grijeha kojemu ste prije služili i postali ste robovima pravednosti.

19Govorim vam služeći se prispodobom o robovima i gospodarima jer je to lako razumjeti. Prije ste bili robovi nečistoće i bezakonja. Sada budite robovi pravednosti da biste bili sveti.

20Dok ste bili robovi grijeha, bili ste slobodni od pravednosti.

21A čime je to urodilo? Ne dobrim, jer se sada sramite onoga što ste činili, što vodi u vječnu smrt.

22Ali sada ste oslobođeni od snage grijeha i postali ste Božjim robovima te činite ono što vodi svetosti i vječnome životu u našemu Gospodinu Isusu Kristu.

23Jer plaća za grijeh je smrt, a Božji je dar vječni život u našemu Gospodinu Isusu Kristu.


Vaš komentar
Komentari