Biblija Hrvatski

Poslanica Rimljanima 15

živjeti da ugodimo drugima

1Zato mi koji smo jaki u vjeri i čvrsta uvjerenja moramo nositi slabosti slabih i biti obzirni prema njima. Ne smijemo ih sablažnjavati onime što je nama slobodno samo zato da bismo sebi ugodili.

2Svatko od nas neka ugađa bližnjima izgrađujući ih.

3Jer ni Krist nije sebi ugađao. Kao što piše u Svetome pismu: 'Pogrde onih koji tebe ruže pale su na mene.'[a]

4To je nekoć zapisano nama za pouku, da nas utješi i ohrabri u nadi.

5Neka vam Bog, koji daje strpljenje i ohrabrenje, pomogne da međusobno živite u potpunoj slozi i da jedni prema drugima postupate prema Kristovu uzoru.

6Tada ćete jednodušno moći slaviti Boga, Oca našega Gospodina Isusa Krista.

7Srdačno prigrlite jedni druge kao što je Krist vas prigrlio, Bogu na slavu.

8Krist je postao slugom židovima da pokaže kako je Bog vjeran obećanjima koja je dao njihovim precima.

9Došao je da također i pogani mogu proslaviti Boga zbog njegova milosrđa prema njima. Na to je psalmist mislio kad je napisao:
'Slavit ću te među poganima i pjevati hvalospjeve
tvojem imenu.'[b]

10Na drugom pak mjestu kaže:
'Radujte se, narodi, skupa s njegovim narodom, sa židovima!'[c]

11I još:
'Slavite Gospodina, svi puci;
slavite ga svi narodi na Zemlji!'[d]

12Prorok Izaija je napisao:
'Pojavit će se Davidov nasljednik[e] da vlada nad poganima.
U njega će polagati svoje nade.'[f]

13Neka vas Bog, koji daje nadu, ispuni radošću i mirom u vjeri, neka vam dade izobilnu nadu u snazi Svetoga Duha.

Pavlova služba

14Uvjeren sam, draga braćo, da ste puni čestitosti. Sve ovo vrlo dobro znate i sposobni ste jedni druge urazumljivati.

15Pa ipak sam uzeo tu slobodu da vas podsjetim na to što već znate. Jer Božjom milošću

16služim Isusu Kristu među vama poganima. Donosim vam Božje evanđelje kako bi pogani postali ugodnom žrtvom Bogu, posvećeni Svetim Duhom.

17Mogu se zato pohvaliti onime što je Isus Krist učinio kroz moju službu Gospodinu.

18Ničim se drugim ne usuđujem hvaliti osim onime što je Krist kroz moje propovijedanje i djela učinio za obraćenje pogana

19snagom čudesnih znakova, silom Svetoga Duha. Tako sam potpuno ispunio svoju dužnost propovijedanja Radosne vijesti od Jeruzalema pa uokolo sve do Ilirika.[g]

20Uvijek sam se trudio propovijedati Radosnu vijest gdje se Krist još nije spominjao, a ne gdje su već drugi položili temelj propovijedanju

21da se ostvari što piše u Svetome pismu:
'Vidjet će ga oni kojima nije naviješten, razumjet će ga oni koji
nikada nisu za njega čuli.'[h]

22Zbog toga što sam ondje propovijedao, i nisam dosad mogao doći k vama.

Pavao se sprema na put

23Ali sad sam završio s radom u tim krajevima, a već godinama žarko želim doći k vama.

24Kanim otići u Španjolsku, pa ću se na putu zaustaviti u Rimu. Pošto barem malo vremena provedem s vama, možete me opet otpraviti na put.

25Ali prije toga moram do Jeruzalema da svetima odnesem milodar

26jer su vjernici u Makedoniji i u Ahaji skupili pomoć za siromašne svete u Jeruzalemu.

27To su rado učinili jer se osjećaju njihovim dužnicima. Jer ako su pogani postali dionicima njihovih duhovnih dobara, onda su im dužni poslužiti i u tjelesnim dobrima.

28Čim im predam taj novac te tako dovršim njihovo dobro djelo, krenut ću u Španjolsku i usput doći k vama.

29Siguran sam da ću k vama stići s puninom Kristova blagoslova.

30Draga braćo, zaklinjem vas u imenu našega Gospodina Isusa Krista da mi se pridružite u borbi moleći se Bogu za mene, zbog ljubavi prema meni koju vam je dao Sveti Duh.

31Molite se da u Judeji umaknem nevjernicima i da svetima u Jeruzalemu bude po volji pomoć koju im nosim

32kako bih, po Božjoj volji, mogao radosno doći k vama i tu se odmoriti.

33Neka Bog koji daje mir bude sa svima vama. Amen.
  1. Poslanica Rimljanima 15:3 Psalam 69:10.
  2. Poslanica Rimljanima 15:9 Psalam 18:50.
  3. Poslanica Rimljanima 15:10 Ponovljeni zakon 32:43.
  4. Poslanica Rimljanima 15:11 Psalam 117:1.
  5. Poslanica Rimljanima 15:12 U grčkome: izdanak iz korijena Jišajeva
  6. Poslanica Rimljanima 15:12 Izaija 11:10.
  7. Poslanica Rimljanima 15:19 Pokrajina koja je u prvome stoljeću obuhvaćala područje današnje Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, Srbije i dijela Madžarske.
  8. Poslanica Rimljanima 15:21 Izaija 52:15.

Vaš komentar
Komentari